ERQ

Acollida en Espais de Relació Quotidiana

VINCLE consolida un projecte innovador per fomentar i millorar l’acollida de les persones immigrades a Salt.

El projecte consisteix en l’activació de la ciutadania emprenedora d’origen estranger per participar de les estratègies d’acollida i cohesió social. Des del passat 2014 s’han dut a terme diferents fases que han permès conèixer comerciants de referencia  del municipi i establir-hi vincles i acords de col·laboració específics. La comunicació i el treball comú que es genera a través d’aquesta iniciativa, fomenta l’accés de les persones nouvingudes al municipi als circuits ordinaris d’acollida i a les activitats formatives per potenciar la seva autonomia, i a la vegada, evitar situacions d’irregularitat sobrevinguda.

Actualment, es compte amb el finançament de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Es preveu la continuïtat d’aquesta iniciativa pel 2017 i 2018, incloent més participació de les entitats, associacions i comerços, i noves activitats d’intercanvi cultural que permetin millorar la cohesió social del territori.

La gestió dels diferents Serveis d’Acollida a Salt, Rubí i Blanes ha facilitar el marc ideal a Vincle per analitzar els circuits, i generar un projecte innovador per fomentar i millorar l’acollida de les persones immigrades.

 

Vídeo Projecte ERQ