DONES-GÈNERE

En la construcció de les nostres identitats influeix tant la naturalesa com la cultura o societat en la qual vivim. Cada cultura i cada societat, i en cada moment històric construeix i defineix el que es masculí i el que és femení de manera diferent. És així que es realitza una construcció sociocultural de gènere.
La perspectiva de gènere és un element important per a VINCLE. En aquest sentit es parteix de tres consideracions bàsiques. En primer lloc, el fet que existeix un desigual accés a les oportunitats, recursos i espais de participació per part de les dones. En segon lloc, potenciar la presa de consciència de les dones com a subjectes actives del seu propi desenvolupament i del de l’entorn, pot revertir positivament en l’àmbit comunitari. I en tercer lloc, la importància de valorar aquells aspectes de la categoria de gènere femení socialment menys valorats (habilitats entorn de la “ciutadania”) com a eines de transformació que poden incidir en el seu enfortiment i reconeixement social.
VINCLE treballa aquests enfocaments a través dels projectes que desenvolupa on la presència de les dones és significativa.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Famílies
Infància i adolescència
Minories ètniques
Gent gran
Vulnerabilitat social