GENT GRAN

Entenem que l’envelliment no consisteix únicament en un increment de l’esperança de vida, sinó que té altres concrecions sobre el conjunt de la població. Com qualsevol altra etapa de la vida, la vellesa comporta una construcció social continua de la gent gran en interacció amb el seu entorn, implica realitzar un projecte vital com el que es fa en altres etapes, ja que participem de la idea que mentre hi ha vida, i possibilitat d’exercir-la, existeix un creixement en tots els aspectes de la personalitat.

Entenem que l’activitat és útil pels beneficis que comporta per a la salut física i psíquica. Com més temps s’utilitzin les capacitats físiques i mentals, més temps es conserva la qualitat de vida. Les activitats han de ser adequades, i conseqüents als interessos, habilitats i reptes de cadascú.
Des del punt de vista comunitari, Vincle aporta especialment estratègies de treball per a mantenir la vinculació social i trencar la soledat no buscada. En els serveis específics per a la gent gran es treballa en la triple dimensió individual, grup i comunitat adaptant-nos a les necessitats particulars de cada persona.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Dones-gènere
Infància i adolescència
Minories ètniques
Famílies

Vulnerabilitat social