MINORIES ÈTNIQUES

En el marc dels programes comunitaris, d’inclusió i d’habitatge social ens trobem amb la presència i participació de persones i grups amb trets culturals no majoritaris, i que aporten diversitat i multiculturalitat en els diferents contextos de treball. Per a Vincle és important reconèixer i respectar els trets diferencials a través de la recerca i implementació d’estratègies de treball interculturals i d’acomodació de les diferents identitats en interacció.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Dones-gènere
Infància i adolescència
Famílies

Gent gran
Vulnerabilitat social