PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL

Per vulnerabilitat entenem les característiques d’una persona o grup familiar des de la perspectiva de la seva capacitat per anticipar, sobreviure, resistir i recuperar-se dels impactes socials. Està lligada als itineraris objectius i subjectius, i als factors contextuals que impedeixen fer ús de les capacitats i en disminueixen les possibilitats. En aquest sentit, la vulnerabilitat seria a més d’un procés, un resultat de pèrdues i ruptures successives, ja sigui del treball, de l’habitatge, de la salut, de la seguretat social, etc. com també dels lligams familiars i socials. Percebem la vulnerabilitat com a àmplia zona on es creuen les mesures de control, repressió i protecció, on es combinen els efectes d’una successiva pèrdua de les relacions individuals i col·lectives amb uns processos econòmics i socials de desafiliació a partir de les quals s’arriba a una situació de seguretat/inseguretat fràgil i inestable.
En aquest context es dóna qui té l’enginy de sobreviure en les condicions més dures, de crear les seves precàries formes d’activitat econòmica i social, de teixir unes xarxes socials pròpies, tot i que amb un origen i naturalesa diferent de la dominant, tot i que, a vegades, resulta poc funcional per al creixement personal i familiar.

Destaquem en aquest marc la nostra experiència de treball amb persones i col·lectius situació de vulnerabilitat i en processos avançats d’exclusió social, en la perspectiva de creixement integral en tots els àmbits i en l’exercici dels drets de ciutadania.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Dones-gènere
Infància i adolescència
Minories ètniques
Gent gran

Famílies