recercaformacio

Consultoria, recerca i formació

L’experiència i especialització de Vincle en les àrees que interconnecten la inclusió social i intercultural, l’habitatge i el desenvolupament comunitari, ha portat a respondre a demandes d’assessorament i consulta en els àmbits descrits. En aquest sentit s’ha desenvolupat una línia de treball enfocada com a servei professional de prestació de serveis d’assessorament, formació, diagnòstic, documentació, dinamització sessions professionals de treball i suport pràctic.
Generalment Vincle estableix un treball en fases, que s’adapten a les necessitats i circumstàncies de l’encàrrec. Aquestes fases són:
– Iniciació: Primers contactes, prediagnòstic, planejament i proposta, acords de treball
– Diagnòstic: Identificació problemes i potencials, anàlisi, indicadors, síntesi.
– Plans d’acció: Avaluació d’opcions, planejament de mesures, propostes.
– Aplicació: Formació, acompanyament a la implementació. Acció directa.
– Finalització: Avaluació, informe final, seguiment, etc.

Projectes i serveis rellevants

Informe sobre les accions de suport per a la implementació, programació, desenvolupament i millora dels serveis socials relacionats amb l’allotjament i la inclusió residencial. Diputació de Barcelona

Diagnosi social Grup Sant Isidori de Mollerussa. Agència de l’habitatge de Catalunya

Informe sobre la situació social dels residents a la Colònia Sedó d’Esparraguera. Institut Català del Sòl

Diagnosi i document de bases per al Pla local d’inclusió social de Vic. Diputació de Barcelona

Diagnosi i Pla local d’Inclusió Social d’Olesa de Montserrat i Sallent. Diputació de Barcelona

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de L’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de El Prat de Llobregat. Ajuntament de El Prat de Llobregat

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de Cornellà del Llobregat.  Diputació de Barcelona

Avaluació Pla Integral Poble Gitano de Catalunya. Departament de Benestar i Família

Informe pel reallotjament de les famílies gitanes residents Camí Vell de Polinyà. Sta. Perpètua de Mogoda. Departament de Benestar i Família

Bases per un plantejament global del reallotjament de població barraquista gitana. Departament de Benestar i Família

Participació mapa sobre vivenda i comunitat gitana a Espanya, en l’apartat de Catalunya. Ministeri de la Vivenda

Coordinació tècnica i redacció de l’Informe sobre Vivienda y Comunidad Gitana. Ministerio Vivienda-FSG

Programa formatiu on-line i elaboració d’una guia sobre La mediació en el context de la rehabilitació d’edificis d’habitatge: “Construint oportunitats”. Agènica de l’Habitatge de Catalunya

Anàlisi de la situació social i familiar dels residents al barri de Santa Olga. Ajuntament d’Òdena

Anàlisi de la situació social i familiar del conjunt residencial de Flora Fou. Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Diagnòstic sobre dinàmiques comunitàries del centre històric de Figueres. Ajuntament de Figueres

Estudi social per a la millora urbana de la Teixonera. Agència Carmel i entorns. Barcelona

Estudi població Tres Turons. Agència Carmel i entorn. Barcelona

Estudi impacte comunitari del centre Baluard. Ajuntament de Barcelona

Estudi residents Om-Arc del Teatre. Ajuntament de Barcelona

Estudi social de les famílies residents a can Garcia. De Manlleu. Agència de l’habitatge de Catalunya

Informe necessitats social d’habitatge de protecció oficial a Pals. Ajuntament de Pals

Diagnòstic social al barri de Remolins, zona St. Jaume. Tortosa

Avaluació social i convivencial dels edificis de Juan de Juanes i Can Trias del Gornal de l’Hospitalet. Agència de l’habitatge de Catalunya

Estudi de “Vivienda, hábitat y exclusión residencial” a Castella La Manxa

Diagnòstic de les famílies gitanes assentades a Astorga (Castella i Lleó)