inclusiosocial

Inclusió social

Els darrers anys, s’ha introduït una dimensió multifactorial del concepte d’inclusió social que ha ajudat a redefinir les polítiques socials vers una visió més àmplia. Les noves polítiques d’inclusió social mostren més capacitat d’adaptació a les situacions d’exclusió social concretes, capaces d’intervenir i prestar suport als perfils diversos amb vulnerabilitats socials i als diferents aspectes que poden afectar la seva inclusió social. Es tracta d’intervencions públiques que no es basen només en la transferència de rendes sinó que busquen cobrir les necessitats més àmplies dels col•lectius amb vulnerabilitat social.

Vincle entenem la inclusió entorn dels paràmetres de: estructuralitat (factors macroeconòmics), dinamisme (transicions temporals i espacials), multidimensionalitat (expressió en diferents àmbits), heterogeneïtat (intensitats, itineraris, desencadenants) i subjectivitat (components individuals).

Destaquem els tres àmbits de la societat contemporània que resulten fonamentals per a la plena integració dels individus: l’àmbit econòmic i laboral: sistemes d’ingrés econòmic sigui per ocupació laboral, sigui pels sistemes de pensions; l’àmbit de política i ciutadania que inclou l’exercici dels drets i deures que gaudeixen tots els ciutadans; i l’àmbit relacional que insereixen a l’individu en un entorn social de cooperació, solidaritat i relacions afectives que li donen per tant una xarxa d’ajuda mútua i una estabilitat en terme emocionals.

En el marc de la intervenció de Vincle, és imprescindible la participació i implicació de les persones amb les quals treballem, entenent que és cada persona, cada família, qui realitza el seu procés emancipador, inclusiu, amb l’acompanyament tècnic dels professionals de l’organització. En aquest sentit, i considerant el caràcter multifactorial de la inclusió, es dissenyen conjuntament plans de treball adaptats a la situació de cadascú en una perspectiva holística i integral a través d’abordatges individuals, familiars, de grup i comunitaris.

Àrees de treball

Plans de treball familiar.

Serveis integrals especialitzats en entorns d’habitatge precari.

Intervenció i en les àrees de salut, educació, habitatge, inserció laboral, dependència.

Treball en xarxa.

Acompanyament sócioeducatiu.

Formació.

Vinculació a serveis de proximitat i xarxes comunitàries.

Promoció de grups de suport mutu.

Projectes i serveis rellevants