Edicions4

Bases per al reallotjament de la població barranquista gitana

El document aporta una anàlisi dels processos d’exclusió social i residencial, de les formes com s’ha abordat l’eliminació del barraquisme a Catalunya, Espanya i Europa, i aporta un model de treball per a resoldre el barraquisme al nostre país.

En col·laboració amb: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família

icono_pdf >>> Llegir les bases per a un plantejament global del reallotjament de població barraquista gitana