CODI ÈTIC I DE RESPONSABILITAT SOCIAL

L’objectiu d’aquest Comitè és  garantir l'aplicació del CE-RS, així com la supervisió i el control del seu compliment. En aquest sentit les funcions són Consultives, Propositives, de Vigilància i Promotores.

El Comité d’Ètica el conformen:

  • Com a representant de la Junta Directiva: Judith Cobacho, la qual actua com a Presidenta del Comitè

  • Com a socis  i sòcies de VINCLE: Benedicte Palacios i Francina Planas

  • Com a treballadores de vincle: Mercè Mileo i Sílvia Durany

Podeu posar-vos en contacte al correu codietic@vincle.org o a través del següent formulari:

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org