Multiplicamos esfuerzos y desarrollamos sinergias de trabajo a través de redes colaborativas. Destacamos las siguientes:

Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya o Associació Empresarial d’Iniciativa Social de Catalunya (AEISC)

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) Membre de la Junta Directiva d’ECAS

Taula del Tercer Sector Taula del Tercer Sector de Catalunya, a través d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL) Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL)

ROMEST, Xarxa per a l’observatori de la realitat de les persones gitanes procedents de l’est d’Europa. ROMEST, Xarxa per a l’observatori de la realitat de les persones gitanes procedents de l’est d’Europa

Taula d'Entitats que intervenen amb famílies gitanes romaneses Taula d’Entitats que intervenen amb famílies gitanes romaneses a Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona

Xarxa Barcelona Anti-Rumors Xarxa Barcelona Anti-Rumors

ERI, Espai de Relacions Institucionals de Salt ERI. Espai de Relació Institucional de Salt