Edicions7

Dificultats i èxits amb gitanos i gitanes procedents de l’Est

Document de Romest sobre la intervenció amb persones gitanes procedents de l’Europa de l’Est.

Aquest document recull sistematitzadament les primeres sessions de la Xarxa ROMEST en les que s’ha abordat objectius, accions, fites i dificultats en  relació a la vinculació i mobilitat, sistemes de vida, barreres, abordatges i èxits.

En col·laboració amb: Romest (Xarxa per l’Observatori de la realitat dels gitanos i gitanes procedents de l’est d’Europa a Catalunya), Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família

icono_pdf >>> Llegir el document de Romest sobre la intervenció amb persones gitanes procedents de l’Europa de l’Est