© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org

FACTOR HUMÀ

75 persones d'origen hondureny al programa d'acollida i prevenció de violències masclistes 
 

Programa impulsat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania en el que s'ofereixen 4 mòduls formatius per la integració de les persones participants. 

 

- Mòdul A1: Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana

- Mòdul B: Coneixements laborals

- Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic

- Mòdul D: Prevenció i sensibilització de violències masclistes 

El programa el realitzen 6 professionals experts de l'àmbit migratori i de la llengua catalana. 

Per dur-lo a terme hem comptat amb la col·laboració directa de l'ajuntament de Salt, l'ajuntament de Girona -concretament dels tècnics d'acollida de cada un d'aquests ajuntament- i amb l'impuls i difusió de la Asociación social cultural de Honduras en la provincia de Girona. 

1/3