Edicions1

Gitanos procedents de l’Europa de l’Est a Catalunya

El poble gitano viu a Catalunya des de fa més de 600 anys i ha aportat, entre d’altres, una gran riquesa a la cultura del nostre país.

S’estima que a Catalunya viuen uns 65.000 gitanos i gitanes, al conjunt de la Unió Europea hi ha uns deu milions de romà i a Ia resta dels països d’Europa, entre dos i tres milions més. Això ascendeix a un total de més de 12 milions de persones d’origen romaní vivint al nostre continent, de manera que són la minoria ètnica més nombrosa i –segons diversos organismes internacionals– la més exclosa socialment.

En col·laboració amb: Generalitat de Catalunya i Departament de Benestar i Família

 

 >>> Llegir l’estudi sobre la població gitana a Catalunya l’any 2006