INICIATIVA

Campanya per la captació de pisos buits a Torelló

 

Durant el segon semestre de 2019, des de VINCLE hem prestat suport a l'Oficina d'Habitatge de Torelló.

Una de les accions principals dutes a terme ha estat el disseny i inici de la implementació d'una campanya per captar pisos buits per a la borsa de mediació pel lloguer social del municipi. Aquest campanya ha consistit en les següents accions:

  • Fer sensibilització ciutadana repartint díptics, cartells i fent difusió a través de mitjans de comunicació i xarxes socials.

  • Oferir una bonificació del 75% de l’IBI als propietaris de que cedeixin el pis a la borsa, i aplicar un recàrrec del 50% per habitatges que faci més de dos anys que estiguin buits.

  • Inici del procés de detecció d’habitatges buits del municipi a través de dades de consum d’aigua, per així poder emprendre les mesures adients al respecte.

  • Contacte amb entitats bancàries per aconseguir la seva col·laboració.

  • Detecció de pisos en lloguer a través de webs de recerca d’habitatge.

Paral·lelament, s’ha donat suport en el seguiment i mediació dels habitatges ja llogats a través de la borsa, així com suport en l’atenció directa i tràmits de l’Oficina.

1/3

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org