© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org

INICIATIVA

Programa d'acollida especialitzada

 

Des de VINCLE pensem que l’acollida esdevé essencial per la integració de les persones immigrades a Catalunya, i per la nostra experiència i treball diari, considerem l’acollida especialitzada des dels diferents àmbits una forma innovadora i exitosa que complementa la primera acollida qualitativament, aportant a les persones un coneixement més concret i proper dels diferents espais.

Partint d’aquesta idea i en el marc de les subvencions del departament per projectes i programes de les entitats del tercer sector, des de VINCLE hem iniciat un programa d’acollida especialitzada en l’àmbit educatiu a diferents centres educatius de secundaria de Girona i Salt.

Aquest programa consta de diferents sessions informatives entorn el sistema educatiu a Catalunya i el rol i funcions que s’espera de cada unes de les parts implicades en l’educació dels infants i joves de Catalunya. Les sessions s’imparteixen a les famílies nouvingudes en el mateix centre escolar al llarg de tot el curs escolar 2019-2020 amb la participació de personal especialitzat en acollida i estrangeria, i en col·laboració amb les diferents direccions escolars i associacions de famílies d’alumnes.  

1/3