Edicions11

L’acompanyament

Document reflexiu sobre l’acompanyament com a metodologia de treball amb població gitana de l’est europeu.

El document defineix la complexitat del que suposa l’acompanyament, les fases del procés d’acompanyar, les implicacions pel professional i els reptes que es presenten en la pràctica d’acompanyar aquest col•lectiu

En col·laboració amb: Romest (Xarxa per l’Observatori de la realitat dels gitanos i gitanes procedents de l’est d’Europa a Catalunya)

icono_pdf >>> Llegir el document sobre l’acompanyament com a metodologia de treball