MEMÒRIA

Amb aquesta memòria de gestió dels programes i serveis desenvolupats al llarg de l’any 2017 pretenem donar a conèixer l’activitat desenvolupada  durant aquest període.

El nostre compromís de treball amb les persones amb greus problemes per la disposició d’habitatge, amb la inclusió de les persones immigrades, amb la millora de la convivència i participació comunitària local, amb les minories socio-culturals i  amb les polítiques d’igualtat i ciutadania; el seguim manifestant i exercint en la realització dels projectes exposats en aquesta memòria. Projectes que volem que siguin aportacions rellevants per a les persones que atenem i acompanyem.

Memòries anteriors: 

1/3

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org