© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org

NOTÍCIA

Xarxanet entrevista a la nostra directora tècnica, la Marta Soler

Amb motiu de la majoria d’edat de Vincle, es recull la trajectòria de l’Entitat, coneixent les llavors de la seva fundació, la incidència actual i la projecció del seu futur.

 

L’any 2001, es crea la marca Vincle de la mà d’un grup de professionals amb experiència en el camp de la inclusió social i el desenvolupament comunitari, des de la participació de les polítiques socials de l’administració pública i del Tercer Sector, s’uneixen per oferir als diferents col·lectius en risc dins del territori català, les eines necessàries per a la seva pròpia emancipació, apoderament i inclusió dins la societat.

D’aquesta unió neix l’any 2004, l’Associació per a la recerca i acció social, Vincle. Amb la missió de “Promoure la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu hàbitat social, assolint processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i cohesionada”.

 

Identificats amb els valors d’Igualtat i justícia social, Democràcia i participació, Respecte i Compromís amb les persones, Transparència, Excel·lència, Innovació i Creativitat.

I sent un organisme viu i dinàmic, adaptable a les necessitats de la població, al 2018 s’han desenvolupat 45 projectes des dels quals, s’han atès a 11.423 persones, 2.742 famílies i 239 comunitats. A través de la consolidació i ampliació de la gestió dels diferents serveis com l’habitatge social, la intervenció comunitària, la mediació social, minories ètniques i la inclusió social, el treball amb infants, dona i famílies, i amb les persones immigrades i refugiades.

 

Vincle, segueix fent camí endavant amb un equip cohesionat i implicat, transmeten els seus valors i treballant de manera flexible, orientada a transformar la societat a través de l’acompanyament empoderador de les persones, grups i famílies.

1/3