NOTÍCIA

Programes de VINCLE a Figueres

VINCLE gestiona el servei de suport a famílies i el servei de mediació, projectes que estan inclosos dins del Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres. 
Aquests dos serveis treballen a nivell individual, grupal i comunitari, amb les persones de la Zona Oest de Figueres, on hi viuen moltes persones de la comunitat gitana. Els nostres serveis donen suport a les necessitats que manifesten la població.


El servei de mediació té dues línies de treball, per una banda, la prevenció de possibles conflictes a nivell comunitari i familiar, i per altra banda la intervenció en  la gestió i resolució de conflictes que puguin aparèixer a nivell de barri, en un ampli ventall de problemàtiques.
 

El servei de suport a famílies derivades de Serveis Socials, dona atenció a les necessitats familiars i treballa per potenciar les capacitats individuals i de la família, amb l'objectiu que aquestes famílies puguin fer front a les dificultats que presenten, motivar-les i acompanyar-les en el seu dia a dia per tot allò que necessitin.


Des dels serveis de VINCLE a Figueres treballem la realitat de la zona, conjuntament amb tots els agents de la ciutat i del barri, unificant esforços i intentar revertir moltes de les desigualtats que viuen les persones de la zona.

1/3

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org