© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org

NOTÍCIA

Programa Tarda Oberta

 

Des del mes d'agost VINCLE ha començat a gestionar un projecte socioeducatiu, en medi obert, en el municipi de Salt. Aquest projecte, anomenat Tarda Oberta, es realitza sota l'encàrrec i coordinació del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Amb aquesta acció es vol conèixer la situació municipal dels joves, fent especial èmfasi en aquells que fan vida al carrer, i poder realitzar un treball inclusiu en el municipi fent-los partícips dels recursos existents; així com, detectant necessitats i demandes i donant-hi respostes, a partir dels serveis del municipi o amb la creació de noves accions i/o recursos. En aquest sentit, es vol mantenir la missió de l'associació "Promoure la inclusió social de persones i col·lectius des del seu habitat social".

El projecte Tarda Oberta està compost per un equip educatiu de dos tècnics socials, una integradora social i un educador social. Els professionals que desenvolupen el projecte ho realitzen tenint en compte els valors de l'associació: Respecte, Compromís, Igualtat i Justícia Social, Democràcia i Participació, Transparència, Excel·lència, Innovació i Creativitat; tot tenint present la creació d'un Vincle d'aferrament amb les persones amb les quals s'interactui.

Esperem que el projecte pugui anar avançant i que es converteixi en un referent en aquest tipus d'intervenció.

1/3