Estem treballant en el marc de la Norma “ONG CON CALIDAD”, perquè ho concebem com un requisit imprescindible en l’actuació de l’acció social, tal com ho demana la societat a les organitzacions d’aquest àmbit. El concepte de qualitat, orientat a procurar l’exercici real dels drets a les persones forma part de la Missió, Visió i dels valors de la nostra organització. Per això qualitat de vida i dignitat dels destinataris, beneficiaris, clients, usuaris i altres parts interessades, són la pedra angular del nostre sistema de qualitat.

El Pla de qualitat des de la perspectiva de “ONG con calidad” implica per a Vincle:

Lideratge de la direcció en el Pla de Qualitat

Orientació de l’activitat a la satisfacció dels destinataris inicials i finals de la seva missió, oferint suport, productes i serveis de qualitat.

Incrementar la capacitat d’aprenentatge organitzatiu, desenvolupant processos més eficients.

Incrementar la seguretat, la salut, la satisfacció laboral i la sostenibilitat ambiental

Aconseguir major legitimitat social –interna i externa- des d’una gestió ètica i transparent.

Innovació i millora permanent. Perspectiva de cicle PDCA (planificació, desenvolupament, avaluació, millora)