Edicions6

Pràctiques d’èxit

Document sobre diferents intervencions considerades d’èxit.

Quins són els elements que configuren una bona pràctica, o una pràctica considerada d’èxit en relació als objectius aconseguits? Per a respondre la pregunta, la xarxa ROMEST ha treballat a l’entorn a tres experiències, sobre les quals s’han identificat els aspectes metodològics a tenir presents.

En col·laboració amb: Romest (Xarxa per l’Observatori de la realitat dels gitanos i gitanes procedents de l’est d’Europa a Catalunya)

icono_pdf >>> Llegir el document sobre diferents intervencions considerades d’èxit