poblaciobarranquista

Projecte: Programa de reallotjament de la població barraquista al Vallès Occidental

Programa dedicat al reallotjament de les famílies beneficiàries del Programa en habitatges adequats i dignes per a propiciar la continuïtat dels processos d’inclusió social en els nous hàbitats, alhora que es vetlla per la cohesió social dels seus entorns veïnals.

 

Objectius

Accions

1. Procurar la continuïtat del procés de resolució dels dèficits educatius, laborals, sanitaris, culturals i relacionals

2. Vincular als participants a l’entorn, als recursos i als serveis per tal de garantir la consecució dels seus drets socials.
3. Facilitar la seva implicació en la preservació d’unes relacions de convivència acceptables a les comunitats d’escala i als barris d’acollida. 

– Disseny i realització de Plans de treball familiar
· Plans gestió econòmica de caràcter domèstic
· Treball en xarxa amb serveis bàsics de proximitat
· Formació per al reallotjament: usos dels habitatges, subministraments, convivència veïnal i participació comunitària
· Edició de materials educatius de suport
· Acompanyament socioeducatiu, singularitzat, del procés familiar
· Seguiment i suport a les famílies reallotjades.

Col·lectiusPersones en situació de vulnerabilitat social

Territori: Sant Cugat del Vallès

Col·laboració amb: Ajuntament de Sant Cugat, Agència de l’Habitatge de Catalunya

Projectes vinculats