desenvolupamentintegral

Projecte: Desenvolupament integral de les famílies gitanes del barri St. Joan. Figueres

Consisteix en acompanyar social i educativament a les famílies afectades pel Reallotjament previst per les Institucions concernides.

 

Objectius

Accions

1. Potenciar la resolució de dèficits educatius, sanitaris, culturals i relacionals de les famílies
2. Impulsar l’adquisició d’hàbits bàsics
3. Augmentar les habilitats socials i les capacitats de resolució dels conflictes
4. Contribuir a la reflexió i maduració del procés de reallotjament. Beneficis i dols
5. Contribuir a la optimització de la provisió de vivenda en relació a necessitats i pronòstics familiars

• Assessorament
• Plans de treball familiar
• Seguiment processos d’escolarització
• Formació pel reallotjament
• Acompanyament i Educació per la salut
• Acompanyament gestions reallotjament i vivenda
• Taller dones i barri

Col·lectius:  Projecte que treballa amb tots els col·lectius

Territori: Barri de Sant Joan, Figueres

Col·laboració amb: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF). Ajuntament de Figueres

Projectes vinculats