diversitat

Projecte: Diversitat i integració veïnal al barri de l’Erm

Aquest servei contribueix a la cohesió social de zones residencials on l’índex de la població procedent de la immigració extracomunitària, a  través d’estratègies participatives d’intervenció centrades a l’habitatge, la millora dels edificis i a les relacions veïnals.

 

Objectius

Accions

1. Contribuir al desenvolupament del programa de rehabilitació de Can Mateu en temes de seguretat i salut pública impulsat per l’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.

2. Contribuir a la cohesió social del barri a través del suport a les comunitats de veïns i veïnes d’escala en els aspectes organitzatius , convivencials i de millora de l’estat dels seus habitatges

• Coordinació i difusió dels diagnòstics d’escala de veïns/es
• Acompanyament i suport en la presa de decisions veïnal
• Acompanyament a la gestió de la rehabilitació
• Plans de treball pactats i realitzats amb cada escala de veïns
• Implementació de nous mètodes informatius
• Tallers formatius
• Punt d’atenció al veï

Col·lectius: Projecte que treballa amb tots els col·lectius

Territori: Manlleu

Col·laboració amb: Ajuntament de Manlleu

Projectes vinculats