educaciopertots

Projecte: Educació per a tots i totes

Aquest programa planteja l’acompanyament a l’escolarització i el reforç en el procés de formació d’infants i adolescents gitanos d’origen galaicoportuguès i romanes en risc social, com eix vertebrador de la intervenció social i educativa amb la família.
Combina un procés de treball amb els infants i adolescents, els centres educatius de referència, les famílies, els Serveis Socials i la comunitat, per tal de realitzar una intervenció social i educativa integral.

Objectius

Accions

  1. Acompanyar l’escolarització dels menors i joves en el procés d’escolarització, per avançar en la millora de l’èxit escolar.
  2. Promoure la implicació de les famílies en el procés formatiu dels seus fills.
  3. Desenvolupar ponts de comunicació i enteniment entre els centres formatius, alumnes i famílies.
  4. Millorar les possibilitats d’inclusió social de les famílies afrontant positivament els seus reptes socials i familiars.

• Plans educatius individualitzats

• Creació i utilització de materials didàctics

• Acompanyament equipaments públics
• Treball al domicili i assentaments
• Coordinació escola-família-infant

Col·lectiusMinories ètniques, infància i adolescència, família

Territori: Area Metropolitana de Barcelona

Col·laboració amb: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)

Projectes vinculats