enllaç

Projecte: Enllaç

El projecte incideix en les metodologies de treball que realitzen els serveis públics, a través d’aportar coneixement i suport específic pel que fa a la situació de la població gitana immigrant

 

Objectius

Accions

  1. Contribuir a millorar les relacions de convivència a l’entorn de la població gitana procedent de l’est d’Europa
  2. Possibilitar eines d’interpretació i gestió als Municipis amb presència gitana procedent de l’est d’Europa.
  3. Promoure la inclusió i la cohesió social

• Concertació i acords de treball amb les administracions comarcals, administracions locals i entitats concernides
• Coneixement i valoració de situacions de convivència disfuncional
• Intervenció facilitadora o mediadora de processos d’entesa i diàleg
• Assessorament a responsables tècnics municipals
• Assessorament als equips de proximitat: Serveis socials, sanitaris i educatius

Col·lectiusMinories ètniques, vulnerabilitat social

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Departament de Benestar i família: Direcció general d’ Immigració

Projectes vinculats