estructuraciofamilia

Projecte: Estructuració projecte de família

Programa adreçat a caps de família en situacions de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social, per estructurar llur propi projecte de família i desenvolupar les habilitats parentals, a partir dels seus elements més funcionals.

Objectius

Accions

1. Consolidar l’estructura familiar reforçant el rol parental i desenvolupant valors com l’estimació, el respecte per l’autonomia de cadascú, la solidaritat entre els membres i la unitat com a estructura de parentiu.

2. Potenciar el desenvolupament integral dels menors d’edat, des de la seguretat i fermesa afectiva i efectiva dels progenitors i de la necessària flexibilitat davant les situacions vitals.
3. Millorar la capacitat de les famílies d’abordar constructivament els seus reptes socials i familiars.
4. Contribuir a optimitzar el treball dels professionals dels serveis locals amb cada família.

• Tallers amb grups de pares i mares en situació de vulnerabilitat social.
• Tallers de consolidació per a famílies treballades en edicions anteriors.
• Treball personalitzat i domiciliari amb famílies en risc de perdre la tutela dels seus fills.
• Formació d’equips professionals.
• Elaboració i edició de materials i eines pràctiques.

Col·lectius:  vulnerabilitat social

Territori: Berga, Castellar del Vallès, L’Hospitalet del Llobregat, Manresa, Montmeló, Prats de Lluçanès, Ripoll, Ripollet, Salt, Sant Bartomeu del Grau, Vic

Col·laboració amb: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)

Projectes vinculats