Pobresa energética

Projecte: Formació i suport per a l’abordatge familiar de la pobresa. Marató tv3

L’actual situació de crisi social i econòmica ha portat una forta disminució dels ingressos econòmics de les famílies que atenem, fins el punt de posar en risc els avanços aconseguits. Dins d’aquest context, Vincle esta treballant amb població gitana barraquista en diferents poblacions de Catalunya, des d’una perspectiva integral. El projecte implementa un fons econòmic que permeti sostenir  els avenços aconseguits per les famílies.

 

Objectius

Accions

1. Avançar en la superació del barraquisme mantenint i ampliant els processos d’inclusió social endegat amb les famílies gitanes immigrants.
2. Impulsar processos de conscienciació que condueixin a apoderar-se progressivament de la situació personal, familiar i col•lectiva.
3. Implementar un fons econòmic que permeti fer front a les necessitats immediates en els àmbits de salut, habitatge i educació , en coordinació amb els serveis socials locals .

• Gestió, adjudicació i control dels ajuts econòmics aprovats.
• Disseny i realització del mòduls formatius : elaboració de les fitxes didàctiques, material, i conducció de les sessions.
• Potenciació i suport de grups d’ajuda mútua amb les famílies ateses.

Col·lectiusMinories ètniquesPersones en situació de vulnerabilitat socialfamílies

Territori: Àrea metropolitana de Barcelona

Col·laboració amb: Fundació Marató TV3

Projectes vinculats