pisosinclusio

Projecte: Gestió d’Habitatges d’inclusió social

El servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en els habitatges municipals d’inclusió social, facilita l’allotjament, la manutenció i l’atenció socioeducativa en habitatges de dimensions familiars.

 

Objectius

Accions

1. Facilitar la integració en l’entorn i la societat
2. Proporcionar un entorn favorable, procurant el benestar de les persones ateses
3. Afavorir el desenvolupament personal i el manteniment de les aptituds, motivacions i interessos. 

  • Acolliment i convivència
  • Itineraris individualitzats d’inclusió social
  • Acompanyaments
  • Treball grupal
  • Supervisió
  • Promoció de voluntariat per a la inclusió comunitària

Col•lectiusPersones en situació de vulnerabilitat social

Territori: Lleida

Col•laboració amb: Ajuntament de Lleida

 

Projectes vinculats