inclusiogroba

Projecte: Inclusió social de les famílies gitanes de La Goba. Vidreres

Aproximació i intervenció amb un grup de famílies gitanes itinerants pel sud d’Europa, i assentades a la zona de la Goba en els períodes d’hivern, amb un gran impacte comunitari.

 

Objectius

Accions

1. Fer diagnòstic de la situació de les famílies gitanes assentades a la Goba, i dels punts de conflicte comunitaris.
2. Implementar eines de mediació.
3. Desenvolupar estratègies educatives sobre assentament responsable i exercici de drets i responsabilitats.

• Entrevistes i interaccions familiars.
• Entrevistes a serveis de proximitat.
• Informe.
• Punt d’atenció veïnal.
• Transformació de conflictes.
• comunitària i Cívica del Departament de Benestar i Família.
• Participació a les reunions del Consell Assessor del PIPGC.
• Participació i portaveu del grup de treball d’habitatge.

Col·lectius:  vulnerabilitat socialminories ètniques

Territori: Vidreres

Col·laboració amb: Ajuntament de Vidreres

Projectes vinculats