plapoblegitano

Projecte: Participació al Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya

Prestació de serveis especialitzats voluntaris o remunerats per raó de l’experiència i implicació de l’Entitat, de membres de l’equip de Vincle en aquest àmbit i per l’experiència en consultoria.

 

Objectius

Accions

1. Analitzar l’estat de les actuacions, recollir les debilitats i fortaleses del Pla, i presentar propostes de millora.
2. Participar en l’assessorament del Pla, formular recomanacions, estudiar propostes.
3. Participar en la proposta d’actuacions en matèria d’habitatge, i fer-ne seguiment del funcionament i impacte.

• Realització de l’avaluació intermèdia del segon Pla Integral 2009-2013, corresponent al període 2009-2011 per encàrrec de la Direcció General d’Acció comunitària i Cívica del Departament de Benestar i Família.
• Participació a les reunions del Consell Assessor del PIPGC
• Participació i portaveu del grup de treball d’habitatge.

Col·lectius:  minories ètniques

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Departament de Benestar i Família, DGACC Generalitat de Catalunya

Projectes vinculats