romest

Projecte: ROMEST: Xarxa per l’observatori de la població gitana de l’est d’Europa a Catalunya

Xarxa d’Entitats i Serveis que treballen directa o indirectament amb la població gitana procedent de l’est d’Europa. Catalunya constitueix un dels punts d’arribada de nombroses famílies gitanes europees. En el seu procés d’inclusió a la societat catalana esdevenen moltes dificultats relatives a l’origen, al context d’aquí i també a deficiències en l’acollida. Abordem críticament les metodologies adequades per aconseguir la seva inclusió.

 

Objectius

Accions

1. Fer observatori de la realitat que viuen els gitanos i gitanes procedents d’Europa de l’est i de les estratègies d’ acollida i inclusió que es realitzen.
2. Promoure l’ intercanvi de coneixements i de bones pràctiques a través de la participació d’Entitats, serveis i persones implicades.
3. Contribuir a la inclusió social del col•lectiu i a la cohesió social dels seus entorn veïnals.

• Dinamització, Coordinació i Secretaria tècnica.
• Planificació participativa de les dinàmiques de treball.
• Implementació d’eines de treball.
• Grups de treball (barreres, l’acompanyament com a mètode, dones joves atrapades).
• Edició de materials: Barreres, experiències d’èxit, acompanyament, dificultats i abordatges,…)sobre barreres a la inclusió.
• Recull de documentació i premsa.
• Web, Facebook i Twitter.
• Jornades. Promoció exposicions.

Col·lectius:  vulnerabilitat social, minories ètniques

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Departament de Benestar i família: Direcció general d’Acció Comunitària i Cívica i Direcció General de Migració. Ajuntament de Barcelona

Projectes vinculats