acollidaimmigrants

Projecte: Servei d’acollida a persones immigrants

Servei d’acolliment de les persones immigrants del municipi de Salt sota criteris d’inclusió i participació comunitària, en el marc d’un programa de desenvolupament més ampli.

 

Objectius

Accions

1. Acollir les persones arribades a Salt a través d’accions diverses: Individuals, sessions grupals amb implicació de serevis i entitats, i de materials d’ús informatiu i formatiu.
2. Oferir un servei de traducció i interpretació per a donar resposta a les necessiats d’acollida de les persones arribades i dels serveis.
3. Desenvolupar un circuit d’acollida amb implicació comunitària.
4. Assessorar jurídicament a les persones arribades a Salt.
5. Implementar i reforçar estratègies d’acolliment natural i comunitàries.

  • Primeres acollides individualitzades
  • Servei de traducció i interpretació
  • Establiment circuit d’acollida amb serveis i professionals
  • Sessions formatives en grup
  • Espais d’observatori i avaluació de les estratègies d’acolliment
  • Promoció i enfortiment de l’acolliment comunitari a través de punts de relació natural

Col·lectiusMinories ètniques, genere

Territori: Salt, Girona

Col·laboració amb: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundació Atenea

Projectes vinculats