menorrom

Projecte: Servei d’atenció immediata a menors gitanos romanesos en situació de risc

El Servei treballa per encaminar els menors i les seves famílies en processos de superació de les mancances que han posat en risc el sistema de protecció, facilitant el seu accés a la xarxa assistencial, abordant especialment  l’entorn familiar i social, i cuidant el vincle social i comunitari.

 

Objectius

Accions

1. Atendre els menors, valorar la seva situació i identificar els seus referents personals i territorials.
2. Acompanyar el procés de vinculació dels menors i les seves famílies a la xarxa assistencial i de recursos ordinaris.
3. Coordinar-se amb els agents socials i tècnics de referència del col•lectiu gitano romanès a nivell general i a nivell local.

  • Valoració diagnòstica
  • Treball socioeducatiu familiar
  • Treball en xarxa
  • Acompanyament de l’accés i vinculació amb serveis normalitzats
  • Documentació i informes.

Col·lectius:  Família, infància i adolescència i minories ètniques

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Departament de Benestar i Família: DGAIA

Projectes vinculats