habitatgeprecari

Projecte: Servei d’atenció social a població amb habitatge precari a Barcelona

Programa per afavorir i potenciar els processos d’inclusió social de famílies d’ètnia gitana d’origen galaicoportuguès i  de països de l’Est, que viuen en assentaments a la ciutat de Barcelona. s’aposta per un model d’intervenció de proximitat i acompanyament, en el qual és fonamental la implicació i el compromís de les famílies. S’intervé de manera que les famílies experimentin la seva capacitat d’autonomia, la seva capacitat de generar canvis positius per a si mateixos i pel seu entorn i sostenir-los al llarg del temps.

 

Objectius

Accions

1. Impulsar la resolució dels dèficits educatius, laborals, sanitaris, culturals i relacionals.
2. Vincular als participants a l’entorn, als recursos i als serveis de la població d’acollida per tal de garantir la continuïtat del procés socioeducatiu d’inclusió social.
3. Treballar per la incorporació en el mon laboral dels majors de 16 anys.
4. Potenciar actituds cíviques i de respecte en l’ús dels espais públics.

  • Acompanyament procés familiar
  • Acompanyament accés serveis proximitat
  • Plans de treball familiar. Integració tots els àmbits
  • Entrevistes individuals i familiars
  • Treball grupal
  • Treball in-situ en el territori/domicili/assentaments
  • Treball en xarxa i coordinació amb altres serveis implicats.
  • Informar, assessorar i derivar a altres serveis i recursos socials.
  • Informació, assessororament i tramitació d’ajuts i prestacions
  • Reallotjament en pisos

Col·lectius: Minories ètniquesPersones en situació de vulnerabilitat social, famílies

Territori: Ciutat de Barcelona

Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

Projectes vinculats