mediacioolesa

Projecte: Servei de mediació comunitaria

Gestió del Servei municipal de mediació. Treball transversal entre el Servei de Mediació Ciutadana, el Departament de Serveis Socials, i d’altres serveis municipals, per al treball amb diferents problemàtiques, fent emergir situacions latents i gestionar-les des de la conscienciació, sensibilització i mediació de conflictes. Intervenció en els àmbits: veïnal, familiar, educatiu,, activitats econòmiques, associatiu,, espai públic, prestacions substitutòries relacionades amb incompliment del civisme i administració local.

 

Objectius

Accions

1. Desenvolupar sistemes i metodologies innovadores de gestió de conflictes, incorporant els principis de reconeixement, re-valorització y comprensió, que adaptin la diagnosi, disseny, intervenció i avaluació de les actuacions portades a terme als canvis socials i territorials de la ciutat.
2. Donar a conèixer/difondre la Cultura de la pau i de la gestió no-violenta de conflictes, el Servei, les eines i els avantatges de la mediació comunitària a la ciutadania, a les entitats i a les institucions del municipi, tot incorporant la utilització de les noves tecnologies.
3. Enfortir les capacitats cooperatives del teixit social i de la ciutadania en general per gestionar per la via del diàleg i de forma no violenta els conflictes i els reptes del dinamisme social i la diversitat de la població.
4. Reduir el nivell de conflictivitat del municipi, mitjançant la prevenció i la gestió pacífica dels conflictes

• Gestió alternativa de conflictes

• Programa de mesures educatives alternatives
• Formació per a la prevenció i gestió de conflicte
• Observatori
• Creació de banc d’eines
• Assessorament
• Difusió cultura de la pau.
• Documentació, coordinació

Col·lectius: Projecte que treballa amb tots els col·lectius

Territori: Olesa de Montserrat

Col·laboració amb: Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Projectes vinculats