convivenciaviladecans

Projecte: Servei de suport a la convivència en l’espai públic

Servei de millora de la convivència i la cohesió social, dins del Projecte d’Intervenció Integral de Ponent. Aquest programa inclou actuacions preventives i/o actives orientades a la gestió i resolució integrativa dels conflictes comunitaris existents en l’espai públic, promovent la implicació del veïnat i agents de la comunitats.

 

Objectius

Accions

1. Gestionar les actituds basades en estereotips negatius i millorar la comunicació evitant els efectes de la “rumorologia”.
2. Promoure relacions de veïnatge constructives
3. Fomentar la cultura de la pau i l’aplicació de models de disseny i gestió i resolució de conflictes entre els residents.
4. Fomentar la xarxa local d’entitats i agents municipals existents orientada a la gestió activa de la convivència.

• Parlem a les places
• Taller de gestió i resolució de conflictes: “Gestiona la convivència”
• Jornada “Cultiva la convivència”
• Intervenció al carrer
• Atenció individualitzada
• Coordinacions

Col·lectius: Projecte que treballa amb tots els col·lectius

Territori: Barri de Can Sellarés, Viladecans

Col·laboració amb: Viurbana. Ajuntament de Viladecans

Projectes vinculats