suportctari

Projecte: Servei de suport comunitari a l’habitatge social

Servei vinculat a les polítiques d’habitatge públic, amb la finalitat de prevenir i atendre les necessitats i problemàtiques de les famílies i col·lectius socials residents en habitatges protegits.

 

Objectius

Accions

1. Contribuir a la millora de la gestió pública
2. Donar resposta a les noves demandes emergents.
3. Desenvolupar actuacions adaptades a les diferents necessitats social i residencials

• Accions formatives diverses, adaptades a les necessitats concretes i als diferents col•lectius;
• Promoció, formació i acompanyament de sistemes d’organització veïnal;
• Conducció de processos d’elaboració d’acords de convivència;
• Plans d’intervenció familiars, gestió de morositat i mediació de conflictes interveïnals;
• Banc d’eines veïnals en relació a la organització, funcionament i manteniment de les comunitats de veïns i veïnes;
• Protocol pel procés d’allotjament.

Col·lectiusPersones en situació de vulnerabilitat social

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Agència de l’habitatge de Catalunya

Projectes vinculats