mediobert

Projecte: Servei en medi obert per la infància en risc

Un dels reptes dels programes de reallotjament de població en habitatge precari, és l’encaix en els nous contextos veïnals i comunitaris. Aquest servei aborda aquest repte a través del treball amb les famílies i els menors per un costat, i el veïnat, les Entitats i els serveis de barri per l’altra.

 

Objectius

Accions

1. Promoure la integració comunitària dels menors i les seves famílies als nous entorns residencials.
2. Promoure la participació dels infants i adolescents a les activitats educatives de lleure.
3. Vetllar pel desenvolupament de relacions constructives entre veïns.

• Recull d’activitat comunitària.
• Elaboració participativa d’agenda familiar.
• Acompanyament socieducatiu dels processos d’incorporació a la xarxa comunitària.
• Coordinació amb entitats i serveis.

Col·lectius:  vulnerabilitat social, infància i adolescència, família i minories ètniques

Territori: Lleida

Col·laboració amb: Ajuntament de Lleida

Projectes vinculats