remodelacions

Projecte: Servei Suport socioeducatiu en remodelacions urbanes

Programa per atendre i tractar les necessitats psicosoacials i comunitàries de les persones i famílies afectades per processos de remodelacions urbanes. Facilitació de la presa de decisions de les parts vinculades, enfocada a la transformació de necessitats i conflictes.

 

Objectius

Accions

1. Atendre les mancances de grups i famílies amb dificultats socials en el conjunt del procés de reallotjament i/o remodelació.
2. Promoure la participació dels afectats en la comunitat i facilitar una millora en la convivència.
3. Donar resposta a les noves demandes que emergeixen de les actuacions dels diferents programes de millora i remodelació de barris.

· Disseny i edició de materials didàctics i de difusió
· Acompanyament social i educatiu
· Mediació i gestió de conflictes comunitaris
· Dinamització comunitària
· Estudis

Col·lectiusPersones en situació de vulnerabilitat social

Territori: Catalunya

Col·laboració amb: Incasol

Projectes vinculats