plansinclusius

Projectes: Plans inclusius de caràcter comunitari a Manlleu

Projecte d’estratègies comunitàries de millora de la qualitat de vida de  població en situació de vulnerabilitat social per raó de gènere, immigració, atur i pobresa econòmica principalment, en combinació amb els serveis socials locals.

 

Objectius

Accions

1. Fomentar l’autonomia personal, l’apoderament i l’increment de l’autoestima mitjançant l’oferiment d’activitats ocupacionals que potencien el treball i vincle comunitari
2. Promoure l’apoderament de dones ateses pels serveis socials per tal que disposin de ple coneixement i llibertat per decidir sobre la seva maternitat i model de família en el context socioeconòmic on viuen.

• Espais de trobada en grup

• Tractament de temes d’interès col•lectiu: Informació i assessorament en salut sexual i reproductiva, educació dels fills, economia domèstica

• Intercanvis de coneixements
• Formació ocupacional en horticultura ecològica
• Implementació i acompanyament d’horts col•lectius
• Xarxa d’horts municipals
• Tallers formatius sobre nutrició i conservació d’aliments

Col·lectiusMinories ètniquesPersones en situació de vulnerabilitat socialgenere

Territori: Manlleu

Col·laboració amb: Ajuntament de Manlleu

Projectes vinculats