Edicions8

Repensant el treball social amb famílies

Revista de Treball Social. Número 197 – desembre 2013.

Aquest número de la revista de treball social va dedicat a un tema molt present en la intervenció del treball social: el treball amb famílies.

Hi ha diversos articles que aporten coneixement sobre les famílies del segle XXI, les polítiques i les lleis socials que incideixen directament sobre les famílies. A l’article “Estructuració del projecte de família”, (pàgs. 82-93) elaborat per VINCLE s’explica l’experiència del Programa adreçat a caps de família en situacions de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social per estructurar llur propi projecte de família i desenvolupar les habilitats parentals a partir dels seus elements més funcionals.

Durant 2 mesos es dinamitzen 8 tallers de grup de progenitors/es i es tanca amb una entrevista personalitzada al final del procés.

En col·laboració amb: Col•legi oficial de treball social de Catalunya

icono_pdf >>> Llegir la revista de Treball Social. Número 197 – desembre 2013