top of page

BONA PRÀCTICA

SAD Cassà_Montse P.2.jpeg

SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA CASSÀ DE LA SELVA

 

Servei d'Atenció Diürna Cassà de la Selva (Girona)

On?

Cassà de la Selva

Bona pràctica

Des del SAD intervenim amb infants i joves en situació de vulnerabilitat. En el marc de la crisi provocada pel Covid-19, ens hem vist obligats a aturar l’activitat socioeducativa que dúiem a terme de forma presencial i a buscar fórmules noves que ens permetin seguir acompanyant a aquests infants i joves durant el temps que duri aquesta situació. 

  

El SAD es un servei que s’adreça a infants i joves en risc d’exclusió social, així com a les seves famílies. Desenvolupem una intervenció socioeducativa amb la finalitat d’estimular i potenciar habilitats personals i relacionals, així com compensar deficiències socioeducatives mitjançant el reforç educatiu per a l’adquisició d’aprenentatges bàsics. La nostra intervenció s’estructura en tres àmbits d’actuació: la intervenció grupal, el seguiment individualitzat i el treball amb les famílies. 

 

Durant aquest darrer mes, hem adaptat el servei al context de confinament i per un costat, mantenim el seguiment individual de cada un dels destinataris del servei i de les seves famílies mitjançant contactes telefònics i virtuals. I per l'altre, articulem la intervenció socioeducativa a partir de la dinamització d'un bloc online que té com a objectiu generar propostes que mantinguin l'esperit de les accions del servei, el lleure i l'acompanyament socioeducatiu i emocional.

 

El SAD forma part de la Xarxa de Serveis Socials Bàsics, coordinada pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, i és alhora un servei municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

Col·laboradors

Data: 03/04/2020.

images.jpg
descarga.jpg
bottom of page