PROJECTES

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ

IMMIGRACIÓ

 

                                   

                     Servei de Mediació de Cubelles

                 Servei de Mediació de Can Espinós

 

 

     Servei de Mediació a l'Oficina d'Habitatge de Salt

 

 

          Servei de Mediació d'Olesa de Montserrat

 

 

                Servei de Mediació d'Esparraguera

                  Servei de Mediació d'Esplugues

POBLE GITANO

CONSULTORIA I RECERCA

INFÀNCIA I FAMÍLIA

 

                                   

                                 Projecte Xarxa 

                           Tallers en Família (XTF)

      Suport socioeducatiu a Serveis Socials a Figueres

                 Dinamització de les AMPAS a Salt

                 Servei d'Atenció Diürna a Celrà i a

                           Cassà de la Selva (SAD)

HABITATGE SOCIAL

 

                                            Servei de consultoria i assistència

                                  tècnica en l'àmbit socioeducatiu i comunitari

                                    per a la gestió de les actuacions de l'Incasòl

                    Servei per al bon veïnatge i la convivència al Prat de Llobregat 

 

   

  Servei d’Assessorament i Col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya       en actuacions referents a l’àmbit socioeducatiu, mediador, formatiu de suport     

       social per a famílies i col·lectius socials usuaris i beneficiaris d’habitatges de     

                                           protecció oficial i de promoció pública

                      Servei d’intervenció i mediació davant situacions de pèrdua 

                                         d’habitatge i/o ocupacions (SIPHO)

 

                             Acompanyament a famílies de la Fundació Hàbitat 3

INCLUSIÓ SOCIAL

 

                                   

                     

                      Acompanyament per la

             definició, implementació i millora 

            dels serveis socials relacionats amb   

         l'allotjament d'urgència de la Diputació 

       de Barcelona. 

       Servei d'atenció a famílies vulnerables de 

           l'Agència d'Habitatge de Catalunya.