top of page

INICIATIVA

ImatgeIniciativa.jpg

Obertura d'un nou Servei d'atenció Diürna (SAD) a Llagostera

 

Des de VINCLE ja fa temps que estem gestionant els Serveis d’Atenció Diürna (SAD) dels municipis de Cassà de la Selva i Celrà, serveis que juntament amb aquest nou de Llagostera, promou i depenen del Consorci de Benestar Social del Gironès. Aquest curs incorporem també la gestió d’un nou Servei d’Atenció Diürna al municipi de Llagostera. El SAD forma part del nou model de Servei d’Intervenció Educativa (SIS), que acull serveis no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies en el marc dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social del Gironès.

 

El servei atén a infants i joves de 6 a 12 anys, que hi accedeixen derivats per l’equip de Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta derivació es fa sota un pla de treball familiar i un projecte educatiu individual de cada infant. La intervenció es centra en oferir un espai d’acollida física i afectiva fora de l’horari escolar. Les accions educatives que es desenvolupen tenen com a objectiu estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat i la socialització dels infants, reforçar els hàbits de cura i d’alimentació i alhora, promoure l’adquisició d’aprenentatges bàsics a través del reforç socioeducatiu. L’equip educatiu, format per un educador i una integradora social, ofereixen una atenció als infants mitjançant el treball invidualitzat, grupal, amb la família i a través del treball en xarxa amb els agents del territori i la comunitat.

 

Al municipi de Llagostera aquest servei es durà a terme a les instal·lacions de l’Espai Coloraines, on fins l’any passat s’havia dut a terme un servei lúdic i socioeducatiu que atenia a infants de 4 a 12 anys amb dificultats d’aprenentatge o relacionals. L’estructuració d’aquest servei en el marc dels Serveis d’Intervenció Educativa (SIS) ens permetrà oferir als infants un acompanyament socioeducatiu que promogui el desenvolupament integral mitjançant l’atenció individual i la vinculació familiar, social i comunitària.

bottom of page