NOTÍCIA

ImatgeNoticia1.png

Estudi Social dels Habitatges d’un Bloc de la Ronda de Santa Maria a Barberà del Vallès
 

Es tracta d’un edifici molt gran (72 habitatges en 9 pisos d’alçada), clarament deteriorat en tot el relatiu a les zones comunes, ascensor espatllat, aparcament i soterranis inundats des de fa força temps, instal·lacions irregulars, i una absència total de manteniment.
 

La informació prèvia de diferents serveis municipals avancen una situació caracteritzada per la conflictivitat i l’acumulació de situacions irregulars.
 

L’àmbit del treball s’ha centrat en les característiques econòmiques i socials de cada habitatge i el seu estat de conservació, el grau de regularització dels residents (tant a nivell de l’arrendament de cada immoble com tot el relatiu als serveis), finalment també es van analitzar les relacions entre els veïns.
 

Després de poder tractar la situació de l’immoble, amb el 89% dels veïns, s’ha elaborat una eina que permet conèixer la situació tant de cada unitat de convivència en concret com agregar dades i indicadors per problemàtiques o circumstàncies a atendre (això en funció de les necessitats de cada professional que hagi d’intervenir a l’edifici i garantint sempre el respecte a la privacitat dels residents).
 

La situació detectada es caracteritza per l’emergència, així el 73% dels habitatges es troben en una situació de precarietat o situació irregular i amb poc temps de residència a l’edifici (prop del 50% dels residents només fa fins a un any que hi viuen i el 71% menys de tres anys).
 

En relació als perfils més habituals, podem destacar els baixos nivells de renda (el 41% disposen d’ingressos de fins a una vegada l’IRSC, és també un edifici on la població és molt jove (el 30% dels residents són menors d’edat i unitats de convivència monoparentals, nuclears i persones soles són les més habituals).
 

L’estudi ha permès identificar unitats de convivència amb menors i en situació de vulnerabilitat que no tenien un contacte previ amb serveis socials, i altres situacions vulnerables des d’una perspectiva social; també s’han identificat diferents situacions concretes amb voluntat expressa de regularitzar la seva situació tant a efectes dels pisos com dels subministraments.
 

Finalment l’observació de l’espai comunitari i l’anàlisi de les relacions existents entre els veïns ens ha permès facilitar als serveis municipals algunes claus per l’acció integral sobre l’edifici.