top of page

BONA PRÀCTICA

Programes H_ Mireia R..jpg

MATERIALS DIVULGATIUS SOBRE RECOMANACIONS DURANT EL CONFINAMENT PER PANDÈMIA DE COVID-19

 

Programes d’habitatge de l’Associació per la Recerca i l’Acció Social - VINCLE

On?

Províncies de Barcelona i Tarragona.

Bona pràctica

El treball col·laboratiu entre els diferents programes ha facilitat un abast de feina molt més ampli que si cada projecte hagués treballat materials de forma independent. Els cartells han tingut impacte en xarxes socials pròpies de VINCLE però també en mitjans de comunicació de municipis com El Prat de Llobregat.

 

Què fem habitualment?

Els programes d’habitatge treballen amb acompanyament a famílies que estan en pisos d’emergència o suport a comunitats veïnals ordinàries o de l’Agència Catalana d’Habitatge.

Entre tot l’equip tècnic d’habitatge de VINCLE hem creat 20 materials, sobre les següents temàtiques:

 • Eficiència energètica – consells

 • Eficiència energètica – tipus de contracte i tarifes

 • Com ajudar al veïnat amb seguretat

 • Plantilla per penjar a l’escala per ajudar al veïnat

 • Com ajudar al veïnat amb COVID-19

 • Planificació de la compra

 • Correcans

 • Tinença d’animals

 • Com llençar les escombraries

 • Sensellarisme

 • Cura de la llar

 • Autocura

 • Recomanacions per a famílies

 • Ajuts de lloguer

 • Lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge

 • Cànon de l’aigua

 • Consells per a comunitats veïnals (cartell)

 • Consells per a comunitats veïnals (vídeo)

 • Compartir wifi

 • Consells per a la salut mental

Cada programa ha fet arribar uns o altres materials segons el perfil de persones amb qui treballa i ha fet difusió via web o xarxes socials també adaptat a les característiques del context en què s’emmarca el projecte i les persones vinculades.

Justificació 

Arran de la situació d’emergència sanitària que estem vivint, els programes d’habitatge hem vist necessari reinventar l’atenció a les persones adaptant-la al context actual i mantenint, ara més que mai, l’acompanyament a les persones amb qui treballem. A banda de l’acompanyament psicoscocial que cada programa ha adaptat al perfil de persones a qui atén, hem establert un treball col·laboratiu entre tot l’equip de persones tècniques per a crear materials divulgatius que ofereixin una recomanacions de forma resumida i oficial sobre diferents temàtiques relacionades amb la vivència personal, familiar, laboral i comunitària del confinament per COVID-19. També compartim reflexions i emocions durant aquest acompanyament psicosocial partint de la base que tenint cura dels nostres equips tindrem millor cura de les persones a qui acompanyem.

 

Data: dia 23/03/2020.

bottom of page