top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Aprovat el nou projecte d’expropiació de Venus redactat per VINCLE· Un text que millora substancialment les condicions proposades al projecte del 2009 i que reivindica l’enfocament social que l’entitat ha aportat en el seu concepte i redacció


· Un treball que ha tingut en compte aspectes com la diversitat i complexitat del règim de tinença dels habitatges així com el risc de vulnerabilitat que presenten algunes famíliesEl nou projecte d’expropiació per taxació conjunta (PETC) de l’edifici Venus ja és una realitat. El text, elaborat per l’equip de VINCLE de l’Oficina Tècnica Venus, va rebre ahir l’autorització del Consorci del Barri de La Mina per a la seva aplicació. Onze mesos després de la signatura del contracte que atorgava a la nostra entitat la gestió del projecte d’expropiació, es fa efectiva una planificació que millora substancialment les condicions proposades al PETC del 2009 i que reivindica l’enfocament social que VINCLE ha aportat en el seu concepte i redacció.


L’equip de l’Oficina Tècnica de Venus, encapçalat per la nostra companya i directora del projecte, Julie Marquiset, ha realitzat durant els darrers mesos una profunda anàlisi jurídica, social i econòmica de les 244 unitats familiars de Venus per tal de cercar unes condicions d’indemnització o reallotjament adaptades a la situació actual de les persones residents a l’edifici. Un treball que ha tingut en compte aspectes com la diversitat i complexitat del règim de tinença dels habitatges així com el risc de vulnerabilitat que presenten algunes famílies.


Millors condicions per a totes les residents

El nou PETC aprovat ahir substitueix l’antic pla de l’any 2009, el qual no es va executar degut a unes condicions que moltes de les veïnes del bloc Venus no podien assumir. Les despeses associades al reallotjament, que suposaven un desemborsament econòmic a l’hora d’adquirir una nova propietat, van ser un dels motius que van paralitzar la seva implantació.


L’actual projecte esmena aquesta problemàtica aplicant l’anomenat decret HAUS, que contempla el reallotjament “metre per metre” amb mutu acord i amb una càrrega econòmica inferior, només derivada dels costos de transmissió. També s’ofereix la possibilitat d’una propietat compartida, que permet a l’administració fer-se càrrec d’aquests impostos i alleugerir així la inversió en un nou habitatge per part de les persones que s’acullin al reallotjament.


L'equip multidisciplinari de VINCLE encarregat de la redacció del nou projecte d'expropiació per taxació conjunta a la seu de l'Oficina Tècnica de Venus


Millora també l’aplicació del justipreu, fet que actualitza la valoració dels habitatges, que s’incrementa en gairebé un 25% en els casos majoritaris, els pisos de 3 i 4 habitacions. La indemnització per trasllat també s’incrementa en més d’un 50% mentre que per a les persones ocupants de fet posteriors als 2001, se’ls proposa també una compensació per pèrdua de la possessió.


Reallotjament social amb diversitat d’alternatives

Les situacions de risc d’exclusió social detectades per VINCLE fan necessària l’actualizació de les condicions de reallotjament de les famílies de Venus a partir de diversos criteris de vulnerabilitat social i econòmica. Així, el nou projecte d’expropiació garantirà una opció de reallotjament per a totes les unitats familiars en situació de vulnerabilitat, independentment del règim contractual de l’habitatge on resideixen.


La diversitat de possibilitats de reallotjament que preveu el nou projecte permetrà una major flexibilitat per a les famílies, tant si opten per quedar-se al barri o per canviar la seva ubicació. Per això es preveu la recuperació d’habitatges a La Mina per proporcionar espais a les persones que decideixin romandre-hi, l’adquisició d’habitatges per tempteig i retracte, la compra de pisos per part de l’Administració o la construcció de noves edificacions.

El compromís de VINCLE en un projecte d’expropiació complex

L’expropiació de l’edifici Venus de La Mina és una actuació urbanística amb un escenari molt complex i variable. Un procés que la nostra entitat ha gestionat des de l’inici amb el màxim compromís, aportant un enfocament multidisciplinari, amb especial atenció als contextos socials i comunitaris, aplicant la seva llarga experiència en l’àmbit de l’habitatge i els projectes de reallotjament al nostre país.


El PETC aprovat ahir és també una bona mostra del treball que tot l’equip de la nostra entitat a l’Oficina Tècnica ha estat desenvolupament els darrers mesos per aconseguir un nou marc legal i executiu amb el qual desencallar la situació en la qual es troben les famílies d’aquest bloc del barri de La Mina. Un projecte que vol comptar amb el diàleg i el consens de tots els agents implicats, per tal de trobar una solució que, per sobre de tot, contribueixi a la millora de les condicions socials i residencials de les persones que viuen a Venus.

Σχόλια


Ancla 1
bottom of page