top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Comunicació: Ni més, ni menysA través de les accions de comunicació construïm una imatge social i facilitem el reconeixement de l'acció institucional de la nostra entitat. A VINCLE sempre hem cuidat molt que aquesta imatge sigui fidel a la realitat en la qual treballem i en estricta relació amb l'activitat que desenvolupem. En les anteriors etapes de la nostra entitat, aquesta "comunicació" s'ha circumscrit a les persones participants dels nostres serveis, a les institucions amb qui hem col·laborat, i a un limitat grup de persones que seguien l'activitat de VINCLE. La voluntat fundacional de VINCLE és que la gestió i la reputació necessàries per a la realització i el reconeixement de la nostra activitat d'atenció a persones socialment excloses, no ens allunyi dels objectius i necessitats del servei que hem anat realitzant. Que la nostra imatge sigui rigorosament fidel a la realitat i que no es perdi, en cap moment, la mirada als nostres serveis i a les persones que en participen. Quan a partir de 2018, des del govern de l'entitat, hem projectat un enfocament de major obertura, de més treball en xarxa dintre el tercer sector social, de creixement i expansió de l'entitat, ens hem anat dotant, entre altres mesures, d'un Departament de Comunicació. Inicialment amb un tècnic de comunicació qui ha elaborat, de forma participada, el Pla de Comunicació de la nostra entitat. És així com disposem ja d'aquest document que, en el marc del Pla Estratègic 2023-2026, ens permetrà conduir de forma rigorosa la comunicació interna i externa de l'entitat. Es tracta de fer un pas endavant en aquest àmbit, sense perdre l'essència i el sentit de compromís primordial amb el treball d'atenció a les persones vulnerables que realitzem. En aquest sentit, recentment hem pogut veure que, des d'un mitjà de comunicació tendenciós, es feia una referència a VINCLE, i en la persona del seu president, en forma d'insinuació poc honrosa i falsejant la realitat. No caurem en provocacions ni en interessos partidistes, i enfront d'això continuarem sent rigorosament estrictes en el compliment normatiu i legal de la nostra organització, reivindicant el més escaient per les necessitats socials que sorgeixin, sent lleials i crítics col·laboradors amb les administracions públiques amb les que concertem serveis, i exigint el reconeixement de l'activitat i responsabilitat de VINCLE.


A través del Pla de Comunicació plantejarem tot això de forma positiva i divulgativa, però caldrà també que ens esforcem perquè se'ns consideri des de cadascun dels serveis que gestionem i de les institucions amb les que cooperem. Que la imatge i reputació de VINCLE quedi palesa en allò que fem. No més del que som i fem, però tampoc menys.

Francesc X. Rodríguez Burch President de VINCLE

Comentarios


Ancla 1
bottom of page