top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Donavincula’t tanca edició amb l'entrega de diplomes a les participantsEl programa Donavincula’t ha finalitzat aquest 27 de gener amb l’entrega de diplomes d’assistència a les participants, després d’onze mesos d’activitat. La iniciativa, sorgida a partir de la demanda de l’Ajuntament de Manlleu i gestionada per VINCLE, ha proporcionat un recurs socioeducatiu a un total de 26 dones majors de quaranta-cinc anys i d’origen migrat que no podien accedir als diferents serveis formatius municipals per manca de competències d’alfabetització.


El març de 2022 va iniciar-se l’itinerari de Donavincula’t i durant el seu recorregut les participants han treballat a partir de dinàmiques d’apoderament coordinades per una tècnica social de VINCLE. Tallers i activitats dos dies a la setmana, distribuïts en diferents temàtiques d’interès: vulnerabilitat social i econòmica, competències en l’àmbit digital i grup d’ajuda mútua. Accions dedicades a millorar el coneixement del seu entorn i de les seves xarxes relacionals (amb la comunitat, el barri, l’escola, etc.) i amb el fil conductor de l’aprenentatge de la llengua catalana.Les activitats han procurat la creació d’un espai de connexió i confiança entre les dones participants. A partir d’aquest ambient de treball, el programa ha incidit en les problemàtiques reals que experimenten aquestes dones, buscant eines que les permetin desenvolupar noves tècniques d’apoderament social i comunitari.


Donavincula’t tanca la seva primera edició amb una valoració molt positiva per part de les seves responsables. En primer terme, destaquen el baix índex d’abandonament (només 3 dones han deixat d’assistir als tallers) i la vinculació de les participants amb altres recursos i serveis del municipi, com ara la biblioteca o les associacions de gent gran, que han sorgit arran de les activitats proposades durant el programa. D’aquesta manera, s’ha assolit un dels objectius principals del Donavincula’t: Fomentar la participació de les dones en el teixit comunitari i social del municipi.


Comentarios


Ancla 1
bottom of page