top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE presenta una diagnosi i proposta d'intervenció comunitària a Renfe-Meridiana


Quines necessitats presenten les comunitats veïnals pel que fa a l'àmbit socioeconòmic, la convivència i els serveis del seu entorn? Aquests són els punts clau de la diagnosi i proposta d'intervenció que l'equip de VINCLE va presentar el passat 8 de maig davant les responsables de la Direcció de Serveis de Gestió del Parc Públic de l'Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB). Un treball d'anàlisi de dos mesos de durada (realitzat entre els mesos de febrer i març) que ha comptat amb la participació total de 108 habitatges de dues promocions a Renfe-Meridiana, al barri de Porta de Barcelona.


L’estudi, encarregat per l’organisme municipal a la nostra entitat, ha seguit una metodologia basada en les fases d’anàlisi documental, investigació, observació i participació veïnal, recollida i estructuració de dades i disseny de proposta d’intervenció. La diagnosi ha comptat amb un 64% de participació de l’entramat veïnal dels dos blocs. Aquest alt índex de col·laboració ha permès a les tècniques de VINCLE extreure dades d’interès sobre les mancances detectades i, alhora, proposar accions de millora adreçades a aquestes comunitats.


Els habitatges inclosos en l’anàlisi, situats als blocs de Renfe-Meridiana, al districte de Nou Barris, han estat analitzats segons les unitats de convivència, dades socioeconòmiques, la seva relació amb l’IMHAB, l’estat de l’habitatge i la comunitat veïnal i la valoració de l’entorn. Aquestes dades ens mostren que els problemes associats a la convivència, l’estat d’organització i conservació de les comunitats i la situació socioeconòmica de les famílies residents són les temàtiques de major rellevància per a les persones residents.


La proposta d’intervenció suggerida per VINCLE d’acord amb aquests resultats es fonamenta en tres eixos principals: l’atenció directa i personalitzada a les comunitats veïnals, la formació i sensibilització social i comunitària i la cohesió amb el barri i l’entorn. Tres mesures que requereixen un treball específic d’assessorament i l’apoderament comunitari per a fer-se efectives.


Σχόλια


Ancla 1
bottom of page